Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa, thuộc hòn đảo Mallorca, Tây Ban Nha này là một kiệt tác kiến trúc của Tono Villa & Joan Miquel Segui Arquitectos. Kiến trúc hiện đại của ngôi nhà hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp nơi này tạo nên không gian tuyệt vời chẳng khác gì một resort thu nhỏ cho chủ nhân của nó.

f73ba7dbb3948a89beb783826ea666e3 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

f74f8c0069cb510ddfd653dee83ba136 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

fe0cae17ada8f86ed47a5a9774c5082f Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

3d568488cb9a2fdc479801e3341ab656 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

3e4a16d54b51052b8d756ea01060602e Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

5d296fa13d5c4746367c630fd28994d5 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

6b6e6b3ca88c6b118ac6869fa9be70e1 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

29c0ce2702253b3268a26c1ccf6920b9 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

60c6b0daaac57529b8f54bc64d539cd8 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

314e6813417723b16e48a757e52a8da9 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

569da9d0f254b163811718f3b380cf1a Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

8614cfb6f6845cc6f15fd252e5d5357e Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

375518 a Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

a4a6cca28ff052b4bc39b354a9bf44da Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

a22b48e3b03d5b36366aeb0d1f2ceb0a Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

cb67d47973cb7bbc02fe4fabdc50fdd9 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

d72ed9b49f1197801d0888643b33e8c3 Villa Malgrats Seven nằm tại Santa Ponsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *